28 Haziran 2014 Cumartesi

kredi tahsis ücreti masrafını iade alma dilekçesi

İl ve ilçelerde tüketici hakem heyetlerine başvurarak çektiğiniz ihtiyaç, taşıt, konut ve diğer kredilerden kesilen tahsis ücretini iade almak mümkündür. kredi çektiğiniz banka size mutlaka bir suret vermiştir. o surette ne kadar tahsis ücreti kesildiği yazar. Veya internet bankacılığınız var ise hesap hareketlerinden bu kesintiyi görebilirsiniz. Daha sonra dilekçe ile başvuruda bulunup kesilen tahsis ücretini iade alabiliyorsunuz. . . . . . Örnek,
..........Kaymakamlık/Valilik makamı . . Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına ......Seyhan/Adana . . xx bankasından 2011 yılı eylül ayında xxxxx tl ihtiyaç/konut/taşıt kredisi çektim. Ekte sunduğum surette kesilen xxx tl tahsis ücretinin tarafıma iade edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. .. . . Ad soyad İmza T.c No Kimlik fotokopisi Adres Telefon no.

17 Ekim 2012 Çarşamba

Adalet M.Y.O hakkında bilgiler

Açıköğretim fakültesi adalet meslek yüksek okulundan mezun olan bir kişi hukuk ve hukukun temel kavramlarının yaklaşık olarak yüzde 70 ini öğrenmiş olurlar.Dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültesine geçme imkanı da vardır. Ön lisans mezunu olarak KPSS ataması ile başta Adalet Bakanlığı'na bağlı il ve ilçeler de ki adliyeler de zabıt katibi, icra müdürü, icra müdür yardımcısı olma imkanına sahiptirler. Bunun yanı sıra memur ünvanı ile diğer devlet dairelerine de atanma şansı mevcuttur. Eski sistemde yani kredisiz sistemde adalet bölümünde 2 yılda toplam 16 ders okutulurken şimdi yeni kredili sistemde 2 yılda toplam 32 ders okutulacaktır.Öğrenciler güz ve bahar dönemi olmak üzere iki kayıt dönemi kayıt yaptıracaklardır.Her dönemde 8 ders ve 2 sınav olacaktır.Vize ve final sınavlarıdır.Genel ortalaması yıl sonunda 2.00 olmayan öğrenciler CC altında olan derslerden tekrar sorumlu olacaklardır.
Kredili sistem nedir? Ne Değildir?
Arkadaşlar aşağıdaki metni okuduktan sonra kredili sisteme dair kafanızdaki tüm soruları cevaplamış olacaksınız.
Bu sistemde, dersler, yıl hesabına göre düzenlenir. Kredi değerleri, ön koşulları ve yıllara göre dağılımı Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Devamı için;
Açıköğretim Adalet MYO hakkında geniş bilgiler

Zabıt katibi olmanin şartlari nelerdir?


Zabıt Katipliği Hakkında Bilgiler:
Zabıt Katibi kısa adıyla katiplik diğer adıyla yazıcı anlamına gelir. Zabıt katibi kadrolu devlet memuru olarak veya kadro karşılığı sözleşmeli yani 4bli olarak istihdam edilir.Her yıl düzenli olarak az veya çok zabıt katibi alımı Adalet Bakanlığınca ilgili il merkezlerinde ve bazı ağır ceza mahkemesi yani adalet komisyonu olan ilçelerde yapılır.
Zabıt katibi olmanın bazı özel şartlar
1*Türk vatandaşı olmak, 
2*Sınav günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, 
3*askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4*657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, 
5*657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
6*Kamu haklarından mahrum olmamak,
7*Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
Diğer şartlar ise şu şekildedir;
Zabıt katibi olmak isteyen bir kişinin klavyesi iyi olmak zorundadır.
Çünkü zabıt katibi olmanın şartlarından bir tanesi de 3 dakikada hatasız 90 kelime yazabilmektir.Daha fazla yazssam yanlışlarım çıksa ne olur?Birşey olmaz fakat en az 90 kelime yazılmalıki mülhakata girme şansı olsun.

Zabıt katibi olmak için öncelikli şart aslında KPSS sınavına girmek ve en az 70 puan almak.
Peki ben lisans yani 4 yıllık fakülte mezunuyum benimde mi 70 puan almam mı gerekiyor?Örnekle açıklayalım.
Üç tane zabıt katibi adayı olsun.Bunların ismi Ahmet Mehmet ve Ayşe olsun.
Ahmet Lise mezunu.
Mehmet Ön lisans yani 2 yıllık bir bölümden mezun.
Ayşe Lisans yani 4 yıllık bir fakülteden mezun.
Tüm adaylar kendi mezuniyetlerine göre girdikleri KPSS sınavından 70 puan almalıdır.Mezun olduğunuz okul veya mezuniyet durumunuza göre girdiğiniz KPSS sınavından aldığınız puan kaç ise ona göre sıralama yapılır.
Yukarıda verdiğimiz örneklere göre bir sıralama yapalım.Mesala Ahmet lise mezunu KPSS den 90 puan aldı. Mehmet Ön lisans mezunu KPSS den 87 aldı. Ayşe lisans mezunu ve KPSS den 92 aldı.
Bu durumda sıralama nasıl olur?
1 .Ayşe 92 puan
2 .Ahmet 90 puan
3.Mehmet 87 puan.
Burada görüldüğü üzere Mehmetin ön lisans mezunu olması katiplik için bir avantaj sağlamadı.Herkesin kendi düzeyinde girdiği KPSS sınavından aldığı puana göre sıralamaya konulmaktadır.
Katipliğe Öncelikle il merkezlerinde bulunan ve Adalet Komisyonu olan yani Ağır Ceza Mahkemeleri olan illerde sınav yapılır. Veya bazı Adalet komisyonu olan ilçelerde de katiplik sınavı yapılır.
Devamı için;