6 Ocak 2017 Cuma

Yeni ihrac ve iade khk sı yayınlandı. 06.01.2017

679 680 681 sayılö 3 adet khk yayınlandı. www.Resmigazete.gov.tr den ulasabilirsiniz.

5 Ocak 2017 Perşembe

Bireysel emeklilik sisteminden (BES) cayma(çıkma) dilekçe örneği

Bilindiği gibi 01.01.2017 tarihinde resmi gazete yayınlanan yönetmeliğe göre 45 yaş altı çalışan herkes özel sektör veya kamu sektörü farkı gözeltilmeden bireysel emeklilik sistemine kademeli olarak dahil edilecek. Uygulamayı desteklemekle birlikte alt gelir grubunda itiraza yol açtığı gözlemlenmektedir. Bundan dolayı bireysel emeklilik sisteminden cayma (çıkma) hususu sürekli dillendirilmektedir.
Bu hususta dilekçenizi kurumunuzun maaş mutemeliğine muhasebesine veya idari işlemleri yürüten kısıma vermeniz gerekmektedir. Ayrıca mevcut.Bes uyesi.olanlarda bu sisteme dahil edilecektir. Hiçkimse benim bes uyeligim var beni dahil etmezler diye düşünmesin
 Yasal süre icinde eger cayma hakkini.kullanamazssanız bir daha cayma.hakkınız yok. 2 tane ayrı bes ödemek zorunda kalabilirsiniz.
..... kurumu maas mutemetliğine
01.01.2017 de resmi.gazetede yayinlanarak yürürlüğe giren zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil edildim. 2 aylıkYasal süre içerisinde cayma hakkımı kullandığımı bildirir sistemenden çıkarılmami saygılarımla arz ederim.
Ad soyad tarih imza.
.
.
Mümkünse 2 suret hazırlayın dilekceyi ve bir suret teslim ettiginiz kişiden kaşe tarih isim soy isim imza tarih alın ki ileride çıkacak olasi sorunlarda elinizde bir belge bulunsun.
Aklınıza takılan soruları yorum olarak sorabilirsiniz.

21 Ekim 2016 Cuma

İcra takibine borca faize imzaya kira takibine vb. konularda itiraz dilekçesi

Bilindiği gibi icra takipleri genelde bir borç yüzünden alacaklı tarafından yapılan bir işlemdir. Alacaklı alacağını talep ederken doğru yol izlemelidir. Bunun içinde işin ehli meslek erbabı kişilerden yardım almalıdır. Eğer yardım alınmadan icra takibi yapılırsa bazen hem alacaklı taraf hem borçlu taraf mağduriyet yaşayabilir. Alacaklı alacağını talep ederken öncelikle asıl alacağını talep eder. Bir örnek verecek olursak;
Alacaklınin elinde 20.000 tl değerinde bir çek yada senet mevcutsa ve ödeme tarihinin üzerinden 1 gün gectiyse icra takibi yapma hakkı doğmaktadır. Eğer daha çok zaman geçtiyse geçen zaman kadar faiz talep edebilir. Bu faizin adı reeskont avans faizidir. Yani ticari faizdir. Eğer borçlu faizin çok yüksek olduğunu düşünüyorsa faize itiraz edebilir ancak faize itirazın iki yönü vardır. Birincisi; eğerki borçluya ödeme emri tebliği yapıldıysa ve itiraz süresi dolmadıysa hem takipten önceki işlemiş faize hemde takipten sonraki geçecek süredeki işleyecek faize itiraz edebilir. Eğer ki tebliğden itibaren itiraz süresini geçirmişse bu durumda işlemiş faizi kabul etmiş sayılır. Ancak borçlunun halen faize ilişkin bir şansı mevcuttur. Ancak bu şans sınırlıdır. Çünkü Bu itirazı takipten sonraki işleyecek faize yapabilir. Takipten sonraki işleyecek faize itirazda bir süre yoktur. Dosya borcu ödenene kadar icra mahkemesine açılacak bir dava ile bu itiraz dile getirilir. Mahkeme genelde dosyayı bilirkişiye hesaplatırırır ve gerçekten talep edilen faiz fazla ise ve borçlunun davası kabul olursa bilirkişi masrafları, harç, avukatlık ücreti vb gibi yargılama giderleri karşı tarafa yüklenir.
İcra takiplerinde genelde ilamsız takiple yapılır. Bu tür takiplerde borçluya örnek 7 ödeme emri gider. Bir icra takibinin ilamsız olduğunu ödeme emrinin sağ üst köşesinde yazan koddan anlarız. Yani örnek 7 den.
Örnek 7 ile yapılan ilamsız icra takibinde borca faize vb. gibi itirazlar icra müdürlüğündeki icra dosyasına verilecek bir itiraz dilekçesiyle mümkündür. Borçlu neye itiraz ediyorsa açıkça dilekçeye yazmalıdır. Mesala faizin fazla talep edildiğini tespit ettiyse faize, takip yetkisiz icra müdürlüğünde yapıldıysa yetkiye itiraz etmelidir. Aksi takdirde haksız yere şekil amacıyla yapılan itirazlarda alacaklı tarafça icra mahkemesine itirazın kaldırılması davası açıldığında yapılan itiraz yersiz ise %20 oranında icra inkar tazminatı ve mahkemedeki yargılama giderleri ödemekle cezalandırılır.
%20 icra inkar tazminatı nedir? Diyelimki asıl alacak 20.000 tl. Borçlu haksız yere itiraz ettiyse alacaklı açtığı davada asıl alacağın yani 20.000 tl nin %20 si kadar icra inkar tazminatı talep edebilir. Mahkeme icra inkar tazminatına hükmettiğinde 20.000 tl lik borç 24.000 tl olur. Ayriyeten avukatlik ücretleri yargılama giderleri harç posta masraflarınıda ödemeye mahkum edilir. Bu sebeple borçlu yapacağı itirazda dikkatli olmalıdır.
Bir başka sık yapılan takip türü kambiyo senetlerine özgü takiptir. Yani örnek 10 takibi. Bu takiplerde alacağın dayanağı çek,senet,bono gibi kıymetli evraklara dayandırılır. Borçlu örnek 10 ile yapılan takiplerde itirazını icra müdürlüğüne değil icra mahkemesine açacağı bir dava ile yapmalıdır. Aksi takdirde magduriyetlere sebep olabilir. Çünkü örnek 10 ile yapılan kambiyo senetlerine özgü icra takibinde icra müdürlüğünün itirazı değerlendirme yetkisi yoktur. Burada görevli icra mahkemesidir. Bu hususa dikkat edilmelidir.
Bir başka takip yolu örnek 4-5 ile yapılan ilamlı icra takibidir. İlamlı icrada takip dayanağı bir mahkeme kararıdır genellikle. Veya mahkeme kararı niteliğinde bir karardır. Mesala tüketici hakem heyetinin verdiği bir kararın icrası için örnek4-5 ödeme emri düzenlenip borcluya gönderilir. İlamlı takiptede itiraz icra mahkemelerine yapılır.
Örnek 13 kira alacağına ilişkin takiplerde itiraz icra müdürlüğüne yapılır. Kira borcu ödeme emri tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenmesse alacaklı icra mahkemesinde ya da sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir. Dava sonuçlandığında tahliyeye hükmedilirse cebri icra yoluyla borçluyu evinden tahliye eder. Yani icra müdürlüğünce adrese gidilir borcluya ait eşyalar yedi emine veya musait bir yere taşınır. Burada yapılacak masraflar borclu tarafa yüklenir. O sebeple kiracı bu durumu göz önüne alarak tshliye işlemini kendisi yaparsa yararına olur.
Şimdilik yazı dizisine burada son veriyorum. Sorusu olan yorum yoluyla sorabilir.