21 Ekim 2016 Cuma

İcra takibine borca faize imzaya kira takibine vb. konularda itiraz dilekçesi

Bilindiği gibi icra takipleri genelde bir borç yüzünden alacaklı tarafından yapılan bir işlemdir. Alacaklı alacağını talep ederken doğru yol izlemelidir. Bunun içinde işin ehli meslek erbabı kişilerden yardım almalıdır. Eğer yardım alınmadan icra takibi yapılırsa bazen hem alacaklı taraf hem borçlu taraf mağduriyet yaşayabilir. Alacaklı alacağını talep ederken öncelikle asıl alacağını talep eder. Bir örnek verecek olursak;
Alacaklınin elinde 20.000 tl değerinde bir çek yada senet mevcutsa ve ödeme tarihinin üzerinden 1 gün gectiyse icra takibi yapma hakkı doğmaktadır. Eğer daha çok zaman geçtiyse geçen zaman kadar faiz talep edebilir. Bu faizin adı reeskont avans faizidir. Yani ticari faizdir. Eğer borçlu faizin çok yüksek olduğunu düşünüyorsa faize itiraz edebilir ancak faize itirazın iki yönü vardır. Birincisi; eğerki borçluya ödeme emri tebliği yapıldıysa ve itiraz süresi dolmadıysa hem takipten önceki işlemiş faize hemde takipten sonraki geçecek süredeki işleyecek faize itiraz edebilir. Eğer ki tebliğden itibaren itiraz süresini geçirmişse bu durumda işlemiş faizi kabul etmiş sayılır. Ancak borçlunun halen faize ilişkin bir şansı mevcuttur. Ancak bu şans sınırlıdır. Çünkü Bu itirazı takipten sonraki işleyecek faize yapabilir. Takipten sonraki işleyecek faize itirazda bir süre yoktur. Dosya borcu ödenene kadar icra mahkemesine açılacak bir dava ile bu itiraz dile getirilir. Mahkeme genelde dosyayı bilirkişiye hesaplatırırır ve gerçekten talep edilen faiz fazla ise ve borçlunun davası kabul olursa bilirkişi masrafları, harç, avukatlık ücreti vb gibi yargılama giderleri karşı tarafa yüklenir.
İcra takiplerinde genelde ilamsız takiple yapılır. Bu tür takiplerde borçluya örnek 7 ödeme emri gider. Bir icra takibinin ilamsız olduğunu ödeme emrinin sağ üst köşesinde yazan koddan anlarız. Yani örnek 7 den.
Örnek 7 ile yapılan ilamsız icra takibinde borca faize vb. gibi itirazlar icra müdürlüğündeki icra dosyasına verilecek bir itiraz dilekçesiyle mümkündür. Borçlu neye itiraz ediyorsa açıkça dilekçeye yazmalıdır. Mesala faizin fazla talep edildiğini tespit ettiyse faize, takip yetkisiz icra müdürlüğünde yapıldıysa yetkiye itiraz etmelidir. Aksi takdirde haksız yere şekil amacıyla yapılan itirazlarda alacaklı tarafça icra mahkemesine itirazın kaldırılması davası açıldığında yapılan itiraz yersiz ise %20 oranında icra inkar tazminatı ve mahkemedeki yargılama giderleri ödemekle cezalandırılır.
%20 icra inkar tazminatı nedir? Diyelimki asıl alacak 20.000 tl. Borçlu haksız yere itiraz ettiyse alacaklı açtığı davada asıl alacağın yani 20.000 tl nin %20 si kadar icra inkar tazminatı talep edebilir. Mahkeme icra inkar tazminatına hükmettiğinde 20.000 tl lik borç 24.000 tl olur. Ayriyeten avukatlik ücretleri yargılama giderleri harç posta masraflarınıda ödemeye mahkum edilir. Bu sebeple borçlu yapacağı itirazda dikkatli olmalıdır.
Bir başka sık yapılan takip türü kambiyo senetlerine özgü takiptir. Yani örnek 10 takibi. Bu takiplerde alacağın dayanağı çek,senet,bono gibi kıymetli evraklara dayandırılır. Borçlu örnek 10 ile yapılan takiplerde itirazını icra müdürlüğüne değil icra mahkemesine açacağı bir dava ile yapmalıdır. Aksi takdirde magduriyetlere sebep olabilir. Çünkü örnek 10 ile yapılan kambiyo senetlerine özgü icra takibinde icra müdürlüğünün itirazı değerlendirme yetkisi yoktur. Burada görevli icra mahkemesidir. Bu hususa dikkat edilmelidir.
Bir başka takip yolu örnek 4-5 ile yapılan ilamlı icra takibidir. İlamlı icrada takip dayanağı bir mahkeme kararıdır genellikle. Veya mahkeme kararı niteliğinde bir karardır. Mesala tüketici hakem heyetinin verdiği bir kararın icrası için örnek4-5 ödeme emri düzenlenip borcluya gönderilir. İlamlı takiptede itiraz icra mahkemelerine yapılır.
Örnek 13 kira alacağına ilişkin takiplerde itiraz icra müdürlüğüne yapılır. Kira borcu ödeme emri tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenmesse alacaklı icra mahkemesinde ya da sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir. Dava sonuçlandığında tahliyeye hükmedilirse cebri icra yoluyla borçluyu evinden tahliye eder. Yani icra müdürlüğünce adrese gidilir borcluya ait eşyalar yedi emine veya musait bir yere taşınır. Burada yapılacak masraflar borclu tarafa yüklenir. O sebeple kiracı bu durumu göz önüne alarak tshliye işlemini kendisi yaparsa yararına olur.
Şimdilik yazı dizisine burada son veriyorum. Sorusu olan yorum yoluyla sorabilir.

28 Haziran 2014 Cumartesi

kredi tahsis ücreti masrafını iade alma dilekçesi

İl ve ilçelerde tüketici hakem heyetlerine başvurarak çektiğiniz ihtiyaç, taşıt, konut ve diğer kredilerden kesilen tahsis ücretini iade almak mümkündür. kredi çektiğiniz banka size mutlaka bir suret vermiştir. o surette ne kadar tahsis ücreti kesildiği yazar. Veya internet bankacılığınız var ise hesap hareketlerinden bu kesintiyi görebilirsiniz. Daha sonra dilekçe ile başvuruda bulunup kesilen tahsis ücretini iade alabiliyorsunuz. . . . . . Örnek,
..........Kaymakamlık/Valilik makamı . . Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına ......Seyhan/Adana . . xx bankasından 2011 yılı eylül ayında xxxxx tl ihtiyaç/konut/taşıt kredisi çektim. Ekte sunduğum surette kesilen xxx tl tahsis ücretinin tarafıma iade edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. .. . . Ad soyad İmza T.c No Kimlik fotokopisi Adres Telefon no.

17 Ekim 2012 Çarşamba

Adalet M.Y.O hakkında bilgiler

Açıköğretim fakültesi adalet meslek yüksek okulundan mezun olan bir kişi hukuk ve hukukun temel kavramlarının yaklaşık olarak yüzde 70 ini öğrenmiş olurlar.Dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültesine geçme imkanı da vardır. Ön lisans mezunu olarak KPSS ataması ile başta Adalet Bakanlığı'na bağlı il ve ilçeler de ki adliyeler de zabıt katibi, icra müdürü, icra müdür yardımcısı olma imkanına sahiptirler. Bunun yanı sıra memur ünvanı ile diğer devlet dairelerine de atanma şansı mevcuttur. Eski sistemde yani kredisiz sistemde adalet bölümünde 2 yılda toplam 16 ders okutulurken şimdi yeni kredili sistemde 2 yılda toplam 32 ders okutulacaktır.Öğrenciler güz ve bahar dönemi olmak üzere iki kayıt dönemi kayıt yaptıracaklardır.Her dönemde 8 ders ve 2 sınav olacaktır.Vize ve final sınavlarıdır.Genel ortalaması yıl sonunda 2.00 olmayan öğrenciler CC altında olan derslerden tekrar sorumlu olacaklardır.
Kredili sistem nedir? Ne Değildir?
Arkadaşlar aşağıdaki metni okuduktan sonra kredili sisteme dair kafanızdaki tüm soruları cevaplamış olacaksınız.
Bu sistemde, dersler, yıl hesabına göre düzenlenir. Kredi değerleri, ön koşulları ve yıllara göre dağılımı Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Devamı için;
Açıköğretim Adalet MYO hakkında geniş bilgiler