27 Aralık 2017 Çarşamba

bitcoin fiyatları analizi 20.000 dolara nasıl ulaştı

kripto para birimi bitcoin son zamanlardaki sansasyonel fiyat artışı ile 20.000 dolara kadar yaklaştı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Nafakanın ödenmemesi 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tarafların boşanması sonrası Aile Mahkemesinden verilen boşanma kararı ile nafaka, velayet, maddi-manevi tazminat gibi konularda kararlar verilmektedir.
Verilen bu kararları sorumlu tarafın ödememesi halinde icra takibi yapılarak alacağın tahsili talep edilebilir.
Bunlardan birisi de nafakanın ödenmemesine ilişkin anlaşmazlıklardır. Alacaklı taraf nafaka bedelinin ödenmemesini İcra Ceza Mahkemesine vereceği bir şikayet dilekçesi ile talep edebilir. Aile Mahkemesi kararının dilekçe ekine eklenmesi ve icra dosya numarası belirtilmesi yeterlidir.
Geriye dönük 6 ay lık nakafa alacağı şikayet edilebilir. yapılacak şikayetler 3 er aylık dilimlerle de olabilir aylık ta olabilir. bu tamamen müştekinin insiyatifindedir. Nafakadan verilen hapis cezası şüphelinin nafaka bedeli ödemesi sonucunda ortadan kalkar. yapılacak ödeme mutlaka icra müdürlüğü hesabına açıklama yapılarak ödenmelidir. nafaka ödenmediği sürece sanık 3 aylık cezasını infaz eder. bu cezada erteleme ve benzeri gibi durumlar söz konusu değildir. çünkü verilen hapis cezası bir nevi disiplin hapsidir. zaten kısa süreli olduğu için erteleme vb. gibi durumlar olması halinde caydırıcılığı kalmayacağı için kanunun bu şekilde düzenlendiği düşünülmektedir. nafaka ödemesi yapılırken açıklamaya hangi aya ilişkin nafaka bedeli ödeniyorsa yazılmalıdır. mesala 2017 ocak nafaka ödemesi gibi. şikayet konusu aylar açıklamaya yazılarak ödeme yapılmaz ise sanık tahliye edilmeyebilir. alacaklı-borçlu kendi arasında ödemeyi alıyorsa mutlaka bu ödemelerdede açıklama kısmına nafaka ödemesi olduğu belirtilmelidir.

Dilekçe örneği

...........İCRA CEZA MAHKEMESİNE

Müşteki: adı soyadı, t.c no adres:
vekili: avukatı varsa ismi  yazılır.
Şüpheli: adı,soyadı,t.c no. adres
vekili: avukatı varsa ismi yazılır.
Suç:Nafaka hükümlerine uymamak, (icra iflas kanunu madde 344/1)
Suç tarihi:01/01/2017

AÇIKLAMALAR:
...........Aile Mahkemesinin 2017/1 esas, 2017/1 karar sayılı ilamı ile boşanma kararı verilmiştir. Boşanma kararında hükmedilen ... TL nafakanın ödenmemesi nedeniyle ......icra müdürlüğünün 201/... esas sayılı dosyası ile icra takibi yapılmasına rağmen şüpheli 2017 yılı ocak şubat mart aylarına ilişkin nafaka bedellerini ödememiştir.
Beliritlen aylara ilişkin nafaka bedellerini ödemeyen sanığın İ.İ.K 344/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. .01/01/2017
                                                                                                    ...............
                                                                                                  Ad-Soyad imza 
                                                                                                    Müşteki 


5 Ocak 2017 Perşembe

Bireysel emeklilik sisteminden (BES) cayma(çıkma) dilekçe örneği

Bilindiği gibi 01.01.2017 tarihinde resmi gazete yayınlanan yönetmeliğe göre 45 yaş altı çalışan herkes özel sektör veya kamu sektörü farkı gözeltilmeden bireysel emeklilik sistemine kademeli olarak dahil edilecek. Uygulamayı desteklemekle birlikte alt gelir grubunda itiraza yol açtığı gözlemlenmektedir. Bundan dolayı bireysel emeklilik sisteminden cayma (çıkma) hususu sürekli dillendirilmektedir.
Bu hususta dilekçenizi kurumunuzun maaş mutemeliğine muhasebesine veya idari işlemleri yürüten kısıma vermeniz gerekmektedir. Ayrıca mevcut.Bes uyesi.olanlarda bu sisteme dahil edilecektir. Hiçkimse benim bes uyeligim var beni dahil etmezler diye düşünmesin
 Yasal süre icinde eger cayma hakkini.kullanamazssanız bir daha cayma.hakkınız yok. 2 tane ayrı bes ödemek zorunda kalabilirsiniz.
..... kurumu maas mutemetliğine
01.01.2017 de resmi.gazetede yayinlanarak yürürlüğe giren zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil edildim. 2 aylıkYasal süre içerisinde cayma hakkımı kullandığımı bildirir sistemenden çıkarılmami saygılarımla arz ederim.
Ad soyad tarih imza.
.
.
Mümkünse 2 suret hazırlayın dilekceyi ve bir suret teslim ettiginiz kişiden kaşe tarih isim soy isim imza tarih alın ki ileride çıkacak olasi sorunlarda elinizde bir belge bulunsun.
Aklınıza takılan soruları yorum olarak sorabilirsiniz.

21 Ekim 2016 Cuma

İcra takibine borca faize imzaya kira takibine vb. konularda itiraz dilekçesi

Bilindiği gibi icra takipleri genelde bir borç yüzünden alacaklı tarafından yapılan bir işlemdir. Alacaklı alacağını talep ederken doğru yol izlemelidir. Bunun içinde işin ehli meslek erbabı kişilerden yardım almalıdır. Eğer yardım alınmadan icra takibi yapılırsa bazen hem alacaklı taraf hem borçlu taraf mağduriyet yaşayabilir. Alacaklı alacağını talep ederken öncelikle asıl alacağını talep eder. Bir örnek verecek olursak;
Alacaklınin elinde 20.000 tl değerinde bir çek yada senet mevcutsa ve ödeme tarihinin üzerinden 1 gün gectiyse icra takibi yapma hakkı doğmaktadır. Eğer daha çok zaman geçtiyse geçen zaman kadar faiz talep edebilir. Bu faizin adı reeskont avans faizidir. Yani ticari faizdir. Eğer borçlu faizin çok yüksek olduğunu düşünüyorsa faize itiraz edebilir ancak faize itirazın iki yönü vardır. Birincisi; eğerki borçluya ödeme emri tebliği yapıldıysa ve itiraz süresi dolmadıysa hem takipten önceki işlemiş faize hemde takipten sonraki geçecek süredeki işleyecek faize itiraz edebilir. Eğer ki tebliğden itibaren itiraz süresini geçirmişse bu durumda işlemiş faizi kabul etmiş sayılır. Ancak borçlunun halen faize ilişkin bir şansı mevcuttur. Ancak bu şans sınırlıdır. Çünkü Bu itirazı takipten sonraki işleyecek faize yapabilir. Takipten sonraki işleyecek faize itirazda bir süre yoktur. Dosya borcu ödenene kadar icra mahkemesine açılacak bir dava ile bu itiraz dile getirilir. Mahkeme genelde dosyayı bilirkişiye hesaplatırırır ve gerçekten talep edilen faiz fazla ise ve borçlunun davası kabul olursa bilirkişi masrafları, harç, avukatlık ücreti vb gibi yargılama giderleri karşı tarafa yüklenir.
İcra takiplerinde genelde ilamsız takiple yapılır. Bu tür takiplerde borçluya örnek 7 ödeme emri gider. Bir icra takibinin ilamsız olduğunu ödeme emrinin sağ üst köşesinde yazan koddan anlarız. Yani örnek 7 den.
Örnek 7 ile yapılan ilamsız icra takibinde borca faize vb. gibi itirazlar icra müdürlüğündeki icra dosyasına verilecek bir itiraz dilekçesiyle mümkündür. Borçlu neye itiraz ediyorsa açıkça dilekçeye yazmalıdır. Mesala faizin fazla talep edildiğini tespit ettiyse faize, takip yetkisiz icra müdürlüğünde yapıldıysa yetkiye itiraz etmelidir. Aksi takdirde haksız yere şekil amacıyla yapılan itirazlarda alacaklı tarafça icra mahkemesine itirazın kaldırılması davası açıldığında yapılan itiraz yersiz ise %20 oranında icra inkar tazminatı ve mahkemedeki yargılama giderleri ödemekle cezalandırılır.
%20 icra inkar tazminatı nedir? Diyelimki asıl alacak 20.000 tl. Borçlu haksız yere itiraz ettiyse alacaklı açtığı davada asıl alacağın yani 20.000 tl nin %20 si kadar icra inkar tazminatı talep edebilir. Mahkeme icra inkar tazminatına hükmettiğinde 20.000 tl lik borç 24.000 tl olur. Ayriyeten avukatlik ücretleri yargılama giderleri harç posta masraflarınıda ödemeye mahkum edilir. Bu sebeple borçlu yapacağı itirazda dikkatli olmalıdır.
Bir başka sık yapılan takip türü kambiyo senetlerine özgü takiptir. Yani örnek 10 takibi. Bu takiplerde alacağın dayanağı çek,senet,bono gibi kıymetli evraklara dayandırılır. Borçlu örnek 10 ile yapılan takiplerde itirazını icra müdürlüğüne değil icra mahkemesine açacağı bir dava ile yapmalıdır. Aksi takdirde magduriyetlere sebep olabilir. Çünkü örnek 10 ile yapılan kambiyo senetlerine özgü icra takibinde icra müdürlüğünün itirazı değerlendirme yetkisi yoktur. Burada görevli icra mahkemesidir. Bu hususa dikkat edilmelidir.
Bir başka takip yolu örnek 4-5 ile yapılan ilamlı icra takibidir. İlamlı icrada takip dayanağı bir mahkeme kararıdır genellikle. Veya mahkeme kararı niteliğinde bir karardır. Mesala tüketici hakem heyetinin verdiği bir kararın icrası için örnek4-5 ödeme emri düzenlenip borcluya gönderilir. İlamlı takiptede itiraz icra mahkemelerine yapılır.
Örnek 13 kira alacağına ilişkin takiplerde itiraz icra müdürlüğüne yapılır. Kira borcu ödeme emri tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenmesse alacaklı icra mahkemesinde ya da sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir. Dava sonuçlandığında tahliyeye hükmedilirse cebri icra yoluyla borçluyu evinden tahliye eder. Yani icra müdürlüğünce adrese gidilir borcluya ait eşyalar yedi emine veya musait bir yere taşınır. Burada yapılacak masraflar borclu tarafa yüklenir. O sebeple kiracı bu durumu göz önüne alarak tshliye işlemini kendisi yaparsa yararına olur.
Şimdilik yazı dizisine burada son veriyorum. Sorusu olan yorum yoluyla sorabilir.

28 Haziran 2014 Cumartesi

kredi tahsis ücreti masrafını iade alma dilekçesi

İl ve ilçelerde tüketici hakem heyetlerine başvurarak çektiğiniz ihtiyaç, taşıt, konut ve diğer kredilerden kesilen tahsis ücretini iade almak mümkündür. kredi çektiğiniz banka size mutlaka bir suret vermiştir. o surette ne kadar tahsis ücreti kesildiği yazar. Veya internet bankacılığınız var ise hesap hareketlerinden bu kesintiyi görebilirsiniz. Daha sonra dilekçe ile başvuruda bulunup kesilen tahsis ücretini iade alabiliyorsunuz. . . . . . Örnek,
..........Kaymakamlık/Valilik makamı . . Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına ......Seyhan/Adana . . xx bankasından 2011 yılı eylül ayında xxxxx tl ihtiyaç/konut/taşıt kredisi çektim. Ekte sunduğum surette kesilen xxx tl tahsis ücretinin tarafıma iade edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. .. . . Ad soyad İmza T.c No Kimlik fotokopisi Adres Telefon no.

17 Ekim 2012 Çarşamba

Adalet M.Y.O hakkında bilgiler

Açıköğretim fakültesi adalet meslek yüksek okulundan mezun olan bir kişi hukuk ve hukukun temel kavramlarının yaklaşık olarak yüzde 70 ini öğrenmiş olurlar.Dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültesine geçme imkanı da vardır. Ön lisans mezunu olarak KPSS ataması ile başta Adalet Bakanlığı'na bağlı il ve ilçeler de ki adliyeler de zabıt katibi, icra müdürü, icra müdür yardımcısı olma imkanına sahiptirler. Bunun yanı sıra memur ünvanı ile diğer devlet dairelerine de atanma şansı mevcuttur. Eski sistemde yani kredisiz sistemde adalet bölümünde 2 yılda toplam 16 ders okutulurken şimdi yeni kredili sistemde 2 yılda toplam 32 ders okutulacaktır.Öğrenciler güz ve bahar dönemi olmak üzere iki kayıt dönemi kayıt yaptıracaklardır.Her dönemde 8 ders ve 2 sınav olacaktır.Vize ve final sınavlarıdır.Genel ortalaması yıl sonunda 2.00 olmayan öğrenciler CC altında olan derslerden tekrar sorumlu olacaklardır.
Kredili sistem nedir? Ne Değildir?
Arkadaşlar aşağıdaki metni okuduktan sonra kredili sisteme dair kafanızdaki tüm soruları cevaplamış olacaksınız.
Bu sistemde, dersler, yıl hesabına göre düzenlenir. Kredi değerleri, ön koşulları ve yıllara göre dağılımı Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Devamı için;
Açıköğretim Adalet MYO hakkında geniş bilgiler

Zabıt katibi olmanin şartlari nelerdir?


Zabıt Katipliği Hakkında Bilgiler:
Zabıt Katibi kısa adıyla katiplik diğer adıyla yazıcı anlamına gelir. Zabıt katibi kadrolu devlet memuru olarak veya kadro karşılığı sözleşmeli yani 4bli olarak istihdam edilir.Her yıl düzenli olarak az veya çok zabıt katibi alımı Adalet Bakanlığınca ilgili il merkezlerinde ve bazı ağır ceza mahkemesi yani adalet komisyonu olan ilçelerde yapılır.
Zabıt katibi olmanın bazı özel şartlar
1*Türk vatandaşı olmak, 
2*Sınav günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, 
3*askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4*657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, 
5*657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
6*Kamu haklarından mahrum olmamak,
7*Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
Diğer şartlar ise şu şekildedir;
Zabıt katibi olmak isteyen bir kişinin klavyesi iyi olmak zorundadır.
Çünkü zabıt katibi olmanın şartlarından bir tanesi de 3 dakikada hatasız 90 kelime yazabilmektir.Daha fazla yazssam yanlışlarım çıksa ne olur?Birşey olmaz fakat en az 90 kelime yazılmalıki mülhakata girme şansı olsun.

Zabıt katibi olmak için öncelikli şart aslında KPSS sınavına girmek ve en az 70 puan almak.
Peki ben lisans yani 4 yıllık fakülte mezunuyum benimde mi 70 puan almam mı gerekiyor?Örnekle açıklayalım.
Üç tane zabıt katibi adayı olsun.Bunların ismi Ahmet Mehmet ve Ayşe olsun.
Ahmet Lise mezunu.
Mehmet Ön lisans yani 2 yıllık bir bölümden mezun.
Ayşe Lisans yani 4 yıllık bir fakülteden mezun.
Tüm adaylar kendi mezuniyetlerine göre girdikleri KPSS sınavından 70 puan almalıdır.Mezun olduğunuz okul veya mezuniyet durumunuza göre girdiğiniz KPSS sınavından aldığınız puan kaç ise ona göre sıralama yapılır.
Yukarıda verdiğimiz örneklere göre bir sıralama yapalım.Mesala Ahmet lise mezunu KPSS den 90 puan aldı. Mehmet Ön lisans mezunu KPSS den 87 aldı. Ayşe lisans mezunu ve KPSS den 92 aldı.
Bu durumda sıralama nasıl olur?
1 .Ayşe 92 puan
2 .Ahmet 90 puan
3.Mehmet 87 puan.
Burada görüldüğü üzere Mehmetin ön lisans mezunu olması katiplik için bir avantaj sağlamadı.Herkesin kendi düzeyinde girdiği KPSS sınavından aldığı puana göre sıralamaya konulmaktadır.
Katipliğe Öncelikle il merkezlerinde bulunan ve Adalet Komisyonu olan yani Ağır Ceza Mahkemeleri olan illerde sınav yapılır. Veya bazı Adalet komisyonu olan ilçelerde de katiplik sınavı yapılır.
Devamı için;


Mübaşirlik nedir?Mübaşirin görevleri ve mübaşir olmanın şartları nelerdir?

MÜŞABİR NEDİR?

Mübaşir halk dilindeki adıyla çığırtkan adliyede genellikle mahkemelerde çalışan personeldir.Yardımcı hizmet sınıfı kadrosunda yer alan mübaşirler mahkemedeki dosyaların düzeninden, mahkemenin duruşması olduğunda duruşma günü duruşması olan dosyaları sıra koymaktan, dosyaya gelen evrakları düzenli olarak takıp kontrol etmekten sorumlu kişidir.
Mübaşir nasıl olunur?Mübaşir olmanın şartları nelerdir?
Mübaşir olmak için KPSS puanınız biraz yüksek olması gerekiyor.Çünkü mübaşirliğe başvuran kişiler genel yüksek puanlı adaylar oluyor. Aslında bu adaylardan kaynaklanan bir sorun değil.Mübaşir alımı az olduğu için adayların KPSS puan sıralamasına göre sıraya koydukları için doğal olarak yüksek puanlıları çağırıyorlar.
X adliyesine 5 adet mübaşir alınacağını var sayalım.Bunun 5 katı adayda mülahakata çağırılacağını düşünürsek başvuru yapanda toplam 200 kişi olsun.
Bu adaylardan KPSS puan sıralamasına göre puanı yüksek olan 50 aday mülahakata çağırılır.
Devamı için;

Mübaşir nedir?

Adalet Meslek Yüksek Okulu Hakkında Bilgiler

8 Ekim 2012 Pazartesi

DİPLOMA KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ


AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Açık Öğretim Lisesinin …..………………… numaralı öğrencisi iken mezun oldum. Ekte sunduğum belge(ler) doğrultusunda, aşağıda kutucuğunu işaretlediğim belgenin tarafıma verilmesini arz ederim.
Çıkma Belgesi
Diploma (İADE : Basılmış ve AÖL Müdürlüğüne geri gönderilmiş diploma)
Diploma (MAZERET : Belge – bilgi eksikliğinden dolayı basılamamış diploma)
Diploma. Çıkma Belgemi kaybettim.(Kayıp ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk tarafıma aittir.)
Diploma Kayıp
Diploma Kayıp (Diploma kayıp ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk tarafıma aittir.)
….. / ….. / 20 .....

KENDİSİ VELİSİ VEKİLİ


Adı – soyadı Adı – soyadı Adı - soyadı
imza imza imza


Ek(ler) :
1.
2.

Adres : ………………………………………………………………

……………………………………………………………… İlçesi : ………... …. İli : ……………

Telefon : 0 …….. - ……… …… ……
(
Alan kodu ile birlikte yazınız)

Öğrencinin Kimlik Bilgileri
T.C. Kimlik No : ………………………………
Adı ve Soyadı : ………………………………
Baba Adı : ………………………………
Ana Adı : ………………………………
Doğum Tarihi : …… / …… / ………………

DİKKAT!
 • Yukarıda adı geçen belgeler,
 1. 18 yaşını doldurmuş öğrencinin kendisi veya noterden vekil tayin ettiği kişi,

 1. 18 yaşını doldurmamış öğrencinin, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

üniversite öğrencileri için dilekçe örnekleriDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 1. ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME DİLEKÇESİ
 2. KAYIT DONDURMA DİLEKÇESİ
 3. MUAFİYET DİLEKÇESİ
 4. DERS BAŞARI NOTUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ
 5. PASAPORT HARCI MUAFİYET VE VİZE İŞLEMİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
 6. SINAV HAKKI İSTEK DİLEKÇESİ
 7. MUAFİYET DİLEKÇESİ
 8. KONTENJAN ARTTIRIMI DİLEKÇESİ
 9. KREDİ ARTTIRIMI DİLEKÇESİ
 10. KREDİ AZALTMA DİLEKÇESİ
 11. MAZERET DİLEKÇESİ
 12. YAZ ÖĞRETİMİNDE DERS AÇTIRMA TALEBİ
 13. 13 - BELGE İSTEK DİLEKÇESİ (MEZUN OLMUŞ ÖĞRENCİLER İÇİN)

DİLEKÇE NO: 1


İTÜ MADEN FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME
DİLEKÇESİ

......./........../.........
Fakülteden ilişiğimin kesilmesini istiyorum.
Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,İMZA

ÖĞRENCİ NO:__________________________________________________________________________
ADI SOYADI ___________________________________________________________________________
BÖLÜMÜ:______________________________________________________________________________

GSM :(_____) ____________________

E-posta : ________________________________________________________________İLİŞİK KESME NEDENİDİLEKÇE NO: 2

İTÜ MADEN FAKÜLTESİ KAYIT DONDURMA DİLEKÇESİ

________________________________________________________________________

......./........../............İTÜ MADEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA,


…………………..Eğitim - Öğretim yılı …………yarıyılında…………………………………… nedeniyle, kaydımı dondurmak istiyorum.

Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,
İMZA
ÖĞRENCİ NO:____________________________________________________________________________
ADI SOYADI _____________________________________________________________________________
BÖLÜMÜ:______________________________________________________________________________
GSM : ____________________

E-posta : ____________________________________________________________________


Not : Mazeretini belgelemeyenlerin dilekçesi değerlendirmeye alınmayacaktır.


DİLEKÇE NO:3


İTÜ MADEN FAKÜLTESİ MUAFİYET DİLEKÇESİ

......./........../.........


MADEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA

.....................Eğitim - Öğretim.yılında başarılı olduğum aşağıda isimleri belirtilen ekte onaylı not dökümü ve onaylı içerikleri bulunan dersten /derslerden muaf olmak istiyorum.

Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,
İMZA
ÖĞRENCİ NO:__________________________________________________________________________
ADI SOYADI ___________________________________________________________________________
BÖLÜMÜ:______________________________________________________________________________

GSM :___________________________

E-posta : _________________________________________________

MUAF OLMAK İSTENEN DERSİN/DERSLERİN ADI
1.
2.
3.
4.
EK:
 1. Onaylı ders içeriği (………sayfa)
 2. Onaylı Not DökümüDİLEKÇE NO: 4
İTÜ MADEN FAKÜLTESİ DERS BAŞARI NOTUNA
İTİRAZ DİLEKÇESİ
______________________________________________________________________________

.../…../.....

MADEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA,

....................................Eğitim - Öğretim yılı …………yarıyılında almış olduğum, aşağıda belirttiğim dersin/derslerin ders başarı notunun yeniden değerlendirilmesini istiyorum.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,

İMZA
ÖĞRENCİ NO:__________________________________________________________________________
ADI SOYADI ___________________________________________________________________________
BÖLÜMÜ :_____________________________________________________________________________

GSM :(_____) ____________________

E-posta : _________________________________________________

İNCELENMESİ İSTENEN DERSİN ADI DERS KODU CRN DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI :
1.
2.
______________________________________________________________________________________
DERSİN ÖĞRETİM ELEMANININ/ELEMANLARININ GÖRÜŞÜ

DİLEKÇE NO: 5


İTÜ MADEN FAKÜLTESİ PASAPORT HARCI MUAFİYET VE
VİZE İŞLEMİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

….../…../.....

MADEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA

……………………………………… nedeniyle yurt dışına çıkmak istiyorum. Pasaport harcı muafiyetinden yararlanmak için onayınıza arz ederim.
Saygılarımla.


İMZA
ÖĞRENCİ NO:_________________________________________________________________________________
ADI SOYADI _________________________________________________________________________________
BÖLÜMÜ:______________________________________________________________________________

GSM :(_____) ____________________

E-posta : _________________________________________________
DİLEKÇE NO: 6

İTÜ MADEN FAKÜLTESİ SINAV HAKKI İSTEK DİLEKÇESİ

______________________________________________________________________________

......../........../.........


MADEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA,

Normal öğrenimim sonunda adet vizeli başarısız (FF) dersim kaldı. Bu derslerden Ek-1-2 sınav hakkı kullanmak istiyorum.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

İMZA

ÖĞRENCİ NO:__________________________________________________________________________
ADI SOYADI ___________________________________________________________________________
BÖLÜMÜ:_____________________________________________________________________________

GSM :(_____) ____________________

E-posta : _________________________________________________

SINAV HAKKI İSTENEN DERSİN / DERSLERİN ADI
1.
2.
3.
4.
5._____________________________________________________________________

Not: Dilekçeye transcript ve mezuniyetime nekaldı eklenecektir
DİLEKÇE NO: 7

İTÜ MADEN FAKÜLTESİ MUAFİYET DİLEKÇESİ


......../........../............

MADEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA,

………….…….Üniversitesinde başarılı olduğum derslerden muaf sayılabilmem için gereğini bilgilerinize arz ederim.


Saygılarımla,

İMZA
ÖĞRENCİ NO:__________________________________________________________________________
ADI SOYADI ___________________________________________________________________________
BÖLÜMÜ:______________________________________________________________________________

GSM : ____________________

E-posta : _________________________________________________


DAHA ÖNCE ALINMIŞ OLAN DERS / DERSLERİN ADI
KODU
DERSİN ADI
KREDİSİ
BAŞARI NOTU


DİLEKÇE NO: 8


İTÜ MADEN FAKÜLTESİ KONTENJAN ARTTIRIMI DİLEKÇESİ

______________________________________________________________________________

........./........../............


İTÜ MADEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA

………………..eğitim öğretim yılı ………………yarıyılında açılmış olan ………..CRN, ……........... kodlu …………………………………………dersinin kontenjanının arttırılmasını istiyorum.

Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,
İMZA

ÖĞRENCİ NO:__________________________________________________________________________
ADI SOYADI __________________________________________________________________________
BÖLÜMÜ:______________________________________________________________________________

GSM :(_____) ____________________

E-posta : _________________________________________________

___________________________________________________________________________________


DİLEKÇE NO: 9


İTÜ MADEN FAKÜLTESİ KREDİ ARTTIRIMI DİLEKÇESİ

______________________________________________________________________________

........./........../............


İTÜ MADEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA

200 - 200 Eğitim Öğretim yılı ………. Yarıyılında kredi yükümün ‘dan ‘ye yükseltilmesini saygılarımla arz ederim.
İMZAÖĞRENCİ NO:__________________________________________________________________________
ADI SOYADI __________________________________________________________________________
BÖLÜMÜ:______________________________________________________________________________

GSM :(_____) ____________________

E-posta : _________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Ek. 1 adet not durumu
DİLEKÇE NO: 10


İTÜ MADEN FAKÜLTESİ KREDİ AZALTMA DİLEKÇESİ

______________________________________________________________________________

........./........../............


İTÜ MADEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA

200 - 200 Eğitim Öğretim yılı ………. Yarıyılında kredi yükümün 15 krediden …….krediye düşürülmesini saygılarımla arz ederim.
İMZAÖĞRENCİ NO:__________________________________________________________________________
ADI SOYADI __________________________________________________________________________
BÖLÜMÜ:______________________________________________________________________________

GSM :(_____) ____________________

E-posta : _________________________________________________

___________________________________________________________________________________DİLEKÇE NO: 11


Tarih: …../…./200


İ.T.Ü. MADEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA


Ekli belgede belirtilen mazeretim nedeniyle final sınavına giremediğim dersin/derslerin mazeret sınavına girebilmem için gereken iznin verilmesini saygılarımla arz ederim.


İmza :
Adı, Soyadı :
Fakülte No :
Bölümü :
Telefon No :


Mazeret Nedeni :

Mazeret Nedeniyle Final Sınavına Girilemeyen Ders/Dersler:
Dersin Adı Öğretim Üyesi Sınav Tarihi Saati

………………. ……………….. ………………. …………….

………………. ……………….. ………………. …………….

………………. ……………….. ………………. …………….

………………. ……………….. ………………. …………….

Mazereti Süresince “Mazeret Sınavı Talep Ettiği Ders/Derslere” Girip Girmediği:


EVET GİRDİM

HAYIR GİRMEDİM


Mazereti Süresince Girdiği Diğer Sınavları :
Dersin Adı Öğretim Üyesi Sınav Tarihi Saati

………………. ……………….. ………………. …………….

………………. ……………….. ………………. …………….

………………. ……………….. ………………. …………….Ek: Sağlık Raporu
DİLEKÇE NO: 12


İTÜ MADEN FAKÜLTESİ YAZ ÖĞRETİMİNDE DERS AÇTIRMA TALEBİ

______________________________________________________________________________

........./........../............


İTÜ MADEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA

200 - 200 Eğitim Öğretim yılı Yaz Öğretiminde aşağıda ……………………..dersin açılmasını istiyorum.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
İMZA

ÖĞRENCİ NO:__________________________________________________________________________
ADI SOYADI __________________________________________________________________________
BÖLÜMÜ:______________________________________________________________________________

GSM :(_____) ____________________

E-posta : _________________________________________________

___________________________________________________________________________________DİLEKÇE NO: 13

İTÜ MADEN FAKÜLTESİ BELGE İSTEK DİLEKÇESİ

(MEZUN OLMUŞ ÖĞRENCİLER İÇİN)
_____________________________________________________________________________________

...../....../.....

İTÜ MADEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA,İTÜ Maden Fakültesi……………………….............................................mezunuyum. Aşağıda belirttiğim belgenin/belgelerin düzenlenerek tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.
İMZAÖĞRENCİ NO:_________________________________________________________________________
ADI SOYADI ___________________________________________________________________________


GSM :(_____) ____________________

E-posta : _________________________________________________İSTENEN BELGE/BELGELER
1.
2.
3.